Tablet računar

Zašto izabrati Tablet računar?

Tablet računar je u poređenju sa prenosnim računarom manji, lakši i kompaktniji. Njegova prednost je brzo uključivanje iz stanja mirovanja, duže trajanje baterije i lakša prenosivost. Omogućava pristup raznovrsnim sadržajima od kuće, kada ste na putu ili bilo gde, gde je na raspolaganju veza sa bežičnom internet mrežom i Bluetooth ili 3G veza. Tablet računar je pogodan za čitanje podataka, za pristupanje internet sadržajima, za čitanje elektronske pošte i informacija u internet aplikacijama i za zabavu. Njegova namena nije u potpuna zamena prenosnog računara, jer je pre zahtevnijeg rada potrebno instalirati odgovarajuće aplikacije. Zbog ekrana na dodir je unošenje većih količina podataka unekoliko manje ugodno, za šta postoji elegantno rešenje u obliku dodatne Bluetooth tastature. Ona se jednostavno povezuje sa tablet računarom, što veoma olakšava pisanje tekstova.

Šta omogućavaju aplikacije namenjene tablet računarima?

Aplikacije su posebni programi koje je moguće jednostavnim postupkom instalirati u tablet računar. Zbog svoje upotrebljivosti su popularne pre svega za korišćenje u slobodno vreme, a često su korisne i u poslu. Najčešće korišćene aplikacije su aplikacije za pretraživanje sadržaja na internetu, čitanje vesti, slušanje muzike, gledanje filmova, navigaciju, druženje, igrice i čitanje, a pored toga sadrže i obiman skup korisnih alatki kojima sebi olakšavate mnoge radnje.

Kako bezbedno koristiti aplikacije na tablet računarima?

Koristite samo one aplikacije koje su proverene i dobro ocenjene. Preporučljivo je da aplikacije koje vam više ne trebaju ouklonite, jer na taj način možete da sprečite neželjeni prenos podataka. Pri tome obratite pažnju na to da instalirate aplikacije iz službenih internet prodavnica, a pred samo podešavanje aplikacija proverite opšte uslove korišćenja, jer se može dogoditi da one predviđaju i dodatne troškove. Posebno oprezni morate da budete pri instaliranju besplatnih aplikacija. Često se događa da je osnovna funkcija besplatna, a da se dodatni sadržaji plaćaju.

Kako smanjiti potrošnju baterije tablet računara?

Zbog velike količine podataka koje dnevno obrađuje vaš tablet računar, potrošnja energije je velika. Da biste izbegli odnosno smanjili potrošnju energije, važan element predstavlja upravljanje potrošnjom. To ćete postići isključivanjem nepotrebnih funkcija i optimalnim podešavanjem onih funkcija koje vam trebaju. Tako na primer možete:

  • da smanjite osvetljenje ekrana i podesite kraće vremensko ograničenje za isključivanje ekrana;
  • da isključite Bluetooth, Wi-Fi i GPS kada ih ne koristite, jer prilikom traženja drugih uređaja za povezivanje potroše mnogo energije. Ako znate da ćete duže vreme biti van domašaja mobilne mreže ili mreže Wi-Fi, uključite opciju koja se koristi kada letite avionom. Tablet računar naime troši dodatnu energiju za traženje mobilnih mreža;
  • isključite automatsku sinhronizaciju za kontakte, kalendar i druge programe ako vam te funkcije ne trebaju.

Šta je internet pretraživač?

Internet pretraživač je kompjuterski program koji između ostalog omogućava pristup internetu. Uz njegovu pomoć možete da pristupate informacijama i sadržajima na internetu, gde dokumenti sadrže slike, zvuk i video i hipertekstualne veze do drugih dokumenata. Trenutno najrasprostranjeniji internet pretraživači su Microsoft Internet, Mozilla Firefox, Explorer, Safari, Opera itd.

Zašto je dobro ažurirati programsku opremu tablet računara?

Za nesmetano i pravilno delovanje operacionog sistema je važno redovno ažuriranje, jer nam to omogućava bolju zaštitu i sprečava nepoželjne upade. Pored toga će tablet računar zahvaljujući brzom tehnološkom razvoju omogućavati pristup pravim informacijama sa bilo koje lokacije.

Kako zaštititi tablet računar od virusa ili neželjenih upada?

Svaki tablet računar koristi operacioni sistem, koji može da se zarazi virusima. Zato je preporučljivo da na vašem tablet računaru:

  • instalirate antivirus program i redovno ga ažurirate
  • stvorite zaštitu sa uključenim »požarnim zidom«
  • ažurirate svoj operacioni sistem
  • instalirate filter za nepoželjne sadržaje, anti-spyware program i filter za nepristojne sadržaje
  • na svom ruteru odredite bezbedan pasvord kojim drugim osobama u blizini onemogućavate da se na internet priključe preko vašeg rutera

Šta su kompjuterski virusi?

Kompjuterski virusi se šire po istom principu kao virusi u prirodi i mogu da zaraze programe ili datoteke. Pokretanjem zaraženog programa se aktivira i virus koji usput zarazi sve »zdrave« datoteke i programe sa kojima dođe u dodir. Virus se vrlo brzo može proširiti, najčešće korišćenjem interneta, CD-a, USB fleša odnosno prilikom razmene bilo kog medija sa ostalim korisnicima. Kao preventivu proizvođači ativirusnih programa već izvesno vreme nude kvalitetna antivirusna rešenja, kao što je odgovarajuća zaštita i redovno ažuriranje verzija programske opreme koju koristimo i korišćenje bezbednih lozinki.

Koje su bezbedne internet lozinke?

Važno je da prilikom internet aktivnosti, kao što su e-pošta, društvene mreže, MSN, forumi i blogovi, koristite lozinke koje na sadrže lične podatke. Lozinku sačuvajte sakrivenu, često je menjajte, a nikako je ne dajite drugim osobama. U slučaju sumnje da je za vašu lozinku saznao neko drugi, odmah je zamenite novom, a zloupotrebu svoje lozinke odnosno krađu identiteta odmah prijavite administratoru internet stranice na kojoj vam se to dogodilo.